BieszczadyNoclegi.pl

NOWOŚĆ !MAPA - Znajdź obiekt na mapie
Trepcza PDF Drukuj Email

Wioska na Pogórzu Dynowskim, w dolinie Sanu, granicząca od północy z Sanokiem. Gmina Sanok, powiat sanocki. W  miejscowości przystanek PKS, sklep spożywczy, szkoła podstawowa i gimnazjum, nowy kościół rzymskokatolicki. Funkcjonuje tu duży tartak.

Historia
Sama wieś, założona na prawie ruskim, wzmiankowana jest po raz pierwszy w1339 roku, w  akcie lokacyjnym miasta Sanoka, wydanym przez Jerzego II Trojdenowicza. Ze wspomnianego dokumentu dowiadujemy się, że Bartko z Sandomierza otrzymuje młyn wodny, znajdujący się e Trepczy. Aż do czasu pierwszego rozbioru Polski, wieś stanowiła własność królewską. W XIX wieku tutejszy majątek nabył Bolesław Zatorski. Początkiem XX wieku, właścicielem wsi stał się Juliusz Koźma. Jako ostatni, władali Drepczą Wolińscy. Na początku dwudziestego stulecia działał we wsi kamieniołom, a w okresie powojennym kopalnia odkrywkowa iłu wodoodpornego.  w którym zorganizowano w czasie II wojny światowej obóz pracy dla Żydów.
W wiosce znaleziono monetę celtycką z przełomu III i II wieku p.n.e.

Zabytki
1. Dawna  cerkiew greckokatolicka, filialna, pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy. Po 1946 roku pełniła funkcję kościoła rzymskokatolickiego. Od 2000 roku od czasu zbudowania we wsi nowego kościoła, obiekt jest nie użytkowany.  Pierwotna, drewniana cerkiew wzmiankowana była w  1552 r. oraz w 1753 roku. W 1801 roku dotychczasowa cerkiew uległa pożarowi. Obecna wzniesiono w 1807 roku, wykorzystując budowlę starego zboru posocyniańskiego.  Rozbudowano ją następnie końcem XIX stulecia. Kolejnym istotnym remontom podlegała w latach:  1914, 1955 oraz 1968. Jest to świątynia orientowana, murowana i potynkowana.

2. Niewielki, dziewiętnastowieczny dworek i pozostałości założenia parkowego.

3. liczne kapliczki i krzyże przydrożne z XIX i XX wieku.

4. Grodzisko Horodyszcze i Horodna, pozostałości grodziska z okresu VIII-XIII wiek, podmurówka cerkwi z XII wieku, jednej z dwu istniejących tu kolejno po sobie, liczne pochówki.  Dokonano tu licznych znalezisk archeologicznych (broń, ozdoby, pieczęcie ceramikę, itp.) Wspomniany gród był zapewne pierwotnym, wspominanym w latopisach ruskich Sanokiem.

 

Reklamy

Wymagana instalacja Flash.podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl