BieszczadyNoclegi.pl

NOWOŚĆ !MAPA - Znajdź obiekt na mapie
Kostarowce PDF Drukuj Email

Wieś na Pogórzu Dynowskim, na północny-wschód  od Sanoka, w gminie Sanok, w powiecie sanockim.  W wiosce: remiza OSP, szkoła podstawowa, Wiejski Dom Kultury, sklep spożywczy, PKS.

Historia
Wieś wzmiankowana po raz pierwszy w 1340 roku. W piętnastym wieku występuje w dokumentach jako: Kostarowcze, Costirovicze, Costyrowcze, Costirowcze, Kostyrowcze, Kostorowcze, Costorowcze i Costharowcze. Według miejscowej legendy, książę Jerzy Bolesław  Trojdenowicz, miał osadzić w niej artystów pochodzących ze Śląska i Czech.  Do 1772 roku Kostarowce były wsią królewską, należącą do starostwa sanockiego. W dziewiętnastym wieku, w posiadanie majątku weszli Słoneccy, którzy zamieszkiwali tu do lat czterdziestych, minionego wieku. Już na początku XV wieku istniał tu  folwark, niestety budynki, oprócz rządcówki, stajni i spichlerza nie zachowały się, te zaś pochodzą z XIX stulecia. Parafia prawosławna wzmiankowana jest w 1440 r. W skład wsi wchodzi oddzielny przysiółek o nazwie Mszewa, wzmiankowany jako wieś w 1390 r. Posiadający własną cerkiew prawosławną.

Zabytki
1. Cerkiew parafialna p.w. Szymona Słupnika, grecko-katolicka, po 1946 roku zamieniona na kościół filialny rzymsko-katolicki – filia parafii w Strachocinie. Pierwsza cerkiew w Kostarowcach wzmiankowana była w 1440 roku. Obecną zbudowano w 1872. Jest to świątynia drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w pionie, trójdzielna. Zakrystia od strony północnej z przedsionkiem od zachodu. Babiniec przechodzi w wieżę z przedsionkiem. Tęcza prostokątna o zaokrąglonych narożnikach. Dachy przebudowane w 1931r. Dach nad prezbiterium kalenicowy –wielopołaciowy, nad nawą i babińcem dwuspadowy. Nad prezbiterium, nawą i wieżą, ośmioboczne, pozorne wieżyczki sygnaturkowe o kopulastych hełmach. Wieża konstrukcji słupowej, oszalowana, pobita blachą, wtopiona w dach babińca. Cerkiew rozbudowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia. Przy świątyni parawanowa dzwonnica wzniesiona w 1934 roku, z figurką Szymona Słupnika na szczycie. Stoi tu również około siedemsetletni dąb.
We wnętrzu sufity z fasetami. Ikonostas współczesny cerkwi, architektoniczny, odrestaurowany w 1939 roku. Klucze u kościelnego, w drewnianym, zielonym domu poniżej cerkwi.
Na przycerkiewnym cmentarzu nagrobek Jana Nepomucena wykonany przez rzeźbiarza z Brusna Starego.

2. Resztki parku krajobrazowego, położonego na pn.-wsch. od folwarku Słoneckich. Założony w dziewiętnastym wieku. Od pd-wsch. Czworoboczne stawy. Po dworze zachowały się jedynie: rządcówka, stajnie Przy dawnej alei dworskiej stoi krzyż metalowy z 1879 roku, według tradycji , został ustawiony na pamiątkę  chłopa, który zmarł po pobiciu przez tutejszego rządcę. i spichlerz.

3. Kapliczki murowane, wzniesione w dziewiętnastym stuleciu

 

Reklamy

Wymagana instalacja Flash.podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl