BieszczadyNoclegi.pl

NOWOŚĆ !MAPA - Znajdź obiekt na mapie
Jureczkowa PDF Drukuj Email

Jureczkowa (470 – 500 m n.p.m.) – wieś nad Wiarem, wyludniona po ostatniej wojnie, dziś powoli zaludnia się.

Ważniejsze epizody z przeszłości:
Początki wsi nie są dokładnie znane. Osadę położoną na końcu Wiaru Jan Długosz nazwał „Trybunem”.
XIX
w. - właścicielem wsi był Kozłowski, a potem Korwinowie. W tym okresie czynne tu były źródła słone, tartak wodny i zanotowano występowanie ropy naftowej.
1897 r. – wybudowano greckokatolicką cerkiew filialną p.w. Soboru NMP
1921 r. – wieś liczyła 136 domów i 796 mieszkańców.
1946 r. – mieszkańców wysiedlono na wschód do USRR
1951 r. - spłonęła opuszczona po wysiedleniu dawna drewniana cerkiew z 1897 r.
1978 r. – w jej miejsce przeniesiono opuszczoną cerkiew z Nowosielec Kozickich adaptując ją na kościół rz. kat. Przy rekonstrukcji świątyni zlikwidowano dawną kopułę.

Warto zobaczyć:

 1. Pomnik ku czci poległych partyzantów polskich i radzieckich.

 2. Rezerwat Przyrody „Chwaniów” (rez. leśny o pow. 354,47 ha) - położony nad wsią przy szlaku niebieskim z Jureczkowej na pasmo Chwaniowa w gminie Ustrzyki Dolne jest dużym rezerwatem o charakterze puszczańskim. Obejmuje on płn.-wsch. stoki tego pasma od widokowej Truszówki (612 m) po Truszowskie (677 m) i Brańcową (677 m). Osobliwością jest tutaj reglowa buczyna karpacka (w 90 % zachowana jako starodrzew), bogate runo leśne, występująca w łanach miesięcznica trwała oraz przedstawiciele drapieżników puszczańskich.

 3. Ścieżka dendrologiczno-edukacyjna „Drzewa parku podworskiego w Jureczkowej” znajduje się przy szlaku pieszym górskim niebieskim nad górnym źródliskowym odcinkiem Wiaru. Z drogi prowadzącej z Krościenka do Kuźminy sprawia wrażenie wyspowej enklawy leśnej. Najwygodniejsze dojście prowadzi drogą polną przez most na rzece Wiar i koło kapliczki przydrożnej u podnóża wzniesienia z tablicą Nowosielskich – Ślepowron.
  Za rzeką, na stoku zniesienia uroczyska „Dworze” stał do 1945 r. dwór z ośrodkiem gospodarczym spalony po II wojnie św. przez UPA. Zachował się do dziś ogród rozplanowany na rzucie prostokąta. Z dawnego układu przestrzennego widoczna jest jeszcze droga dojazdowa w otoczeniu pojedynczych lip i kasztanowców białych, mostek na rzece Wiar oraz platforma ziemna z pozostałościami fortyfikacji – wałów i bastionów ziemnych. Obok widoczne są groble, 3 zarośnięte stawy i kanał wodny na wierzchowinie.
  Na stoku wzniesienia w lesie bukowym zbiorowiska leśne sprawiają dziś wrażenie naturalnych. Uwagę zwracają zwarte powierzchnie lipy szerokolistnej, która występuje również sadzona w rzędach przy drodze dojazdowej do dawnego folwarku.
  W pobliżu dawnego podjazdu do dworu i platformy ziemnej zachowała się prawdziwa ozdoba ogrodu: altany ze starych drzew lipowych oraz majestatyczny dąb szypułkowy (560 cm).
  Na górnym tarasie przy granicy dawnego ogrodu warzywnego i kwiatowego rosną 4 pomnikowe leszczyny tureckie.
  Duże rozmiary osiągają tutaj również licznie występujące dęby szypułkowe, modrzewie europejskie, klon zwyczajny, klon jawor, jodły, świerki, a z gatunków obcych: zachowany szpaler z żywotnika zachodniego, w pobliżu spalonego dworu żywotnik olbrzymi (220 cm) oraz dławisz okrągłolistny pnący się po konarach w miejscach zacienionych.
  Rozplanowanie ogrodu i jego położenie, a zwłaszcza wiele pięknych drzew pomnikowych (lipy, dęby, buki, topole, daglezje, sosny wejmutki, modrzewie, świerki, kasztanowce, leszczyny tureckie, żywotniki itp.) sprawia, że należy on do najcenniejszych zachowanych ogrodów w polskich Karpatach Wschodnich.

  Drzewa pomnikowe:
  - daglezja zielona: 320, 310, 2 x 280 cm,
  - dąb szypułkowy: 560, 310, 300 cm,
  - kasztanowiec biały: 320 cm,
  - Leszczyna turecka: 360, 340, 320, 280 cm,
  - Lipa szerokolistna: 360, 340, 2 x 310 cm.
  - Modrzew europejski:2 x 320, 310, 300 cm.
  - sosna wejmutka: 300 cm,
  - topola biała: 420 cm,
  - topola osika: 380 cm.

 4. Szlak niebieski przy końcowych zabudowaniach wsi wchodzi Działem na widokową Truszówkę (612 m) i do rezerwatu, prowadząc dalej grzbietem Chwaniowa do Barańcowej (677 m) 2h, a następnie do drogi leśnej łączącej Ropienkę z Krościenkiem, którą prowadzi szlak rowerowy sieci szlaków Ustrzyk Dolnych.

Opracował Stanisław Orłowski

 

Reklamy

Wymagana instalacja Flash.podkarpacie24.pl bieszczady24.pl noclegibieszczady.pl